Начало

Подай сигнал за нередност

Банер

defaultСтоки за домаНиски цени на ПВЦ Дограма и Алуминиеви врати

Преглед на обявите от Мигел пласт ЕООД
ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ 2017

* 6 КАМЕРНА ПВЦ БЯЛА ДОГРАМА НА ЦЕНАТА НА 4 КАМЕРНА

* АЛУМИНИЕВА ВРАТА ЗА БАНЯ ЦВЯТ БЯЛ С ТЕРМОПАНЕЛ САМО ЗА 199лв.


Изпратете своето запитване на е-mail:migel_plast@abv.bg или ни потърсете на посочените телефони. Заповядайте и в офисите ни в град Пловдив и Асеновград.
Цена: лв 1.00
За контакт:
Мигел пласт ЕООД
033168343
Асеновград, ул.Цар Освободител 14
eMail: migel_plast@abv.bg
nopic

Дърва за Огрев- реален кубик нарязани и нацепени

„МОДЪР-2002“ ООД- Дърва за Огрев(Дъб и Габър) Поръчайте Сега!

Реален кубик нарязани и нацепени:

Доставка по Заявка до указан от Вас Адрес и време.

Отлично качество, нарязани и нацепени „МОДЪР-2002“ ООД е насреща, за да Ви предложи най-добрата и качествена, на конкурентни цени дървесина за огрев.
Дървата за огрев са с точния размер, готови за употреба в домашни печки, камини, котли и други.
Направете своята поръчка сега, уверете се че сте си подсигурили топлина за зимата. В процес на изготвяне на дървата за огрев, преди нарязване, дървесните видове са подбират и нареждат на поставки от 1 или 2 пространствени кубика (гарантиращо точност на количеството).
Дървата за огрев са чисто, равномерно нарязани от специализирана машина и могат да бъдат използван в печки, камини, отоплителни котли и други уреди. Обикновено се нарязват на дължини от 25 или 33 см.
Цена:
За контакт:
Милен Георгиев
0888329021
Пловдив
eMail: modar2002ltd@gmail.com
Дърва за Огрев- реален кубик нарязани и нацепени

Прехвърляме Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Преглед на обявите от НОВЕ КОНСУЛТ ВТ - Търговско Право
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !

Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .

Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба .

Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :

ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .

НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !

ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....

Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение !

Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !

гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
Цена: лв 1.00
За контакт:
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ - ТЪРГОВСКО ПРАВО
0884578053
ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
eMail: nove_consult@abv.bg
Прехвърляме Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯПрехвърляме Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Блиндирани врати СЕРИЯ ''Паркдор''

Преглед на обявите от Bari
Предлаганите интериорни и блиндирани врати се отличават с елегантен дизайн, здравина, сигурност и перфектна изработка. Благодарение на богатия асортимент от стилни врати в различни цветове и модели, Вие можете да направите дома си по-уютен.
Цена: лв 449
За контакт:
Блиндирани и интериорни врати на ниски цени
0988394424
Асеновград ул.Васил Левски 31
eMail: variodor.bari@gmail.com
nopic